تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

ماهیت حسابها در حسابداری

ماهیت حسابها در حسابداری

ماهیت حساب:

بیان کننده یک رویداد افزایش یا کاهشی است که بدهکار یا بستانکار باید ثبت بشود و مانده آن حساب تابعی از ماهیت آن حساب است.برای مثال :افزایبش در حساب بانک بعنوان یک حسابی که دارای ماهیت بدهکار دارد در قسمت بدهکار حساب ثبت میشود و همیشه مانده حساب بانک بدهکار یا صفر است و هیچ گاه مانده بستانکار نخواهد داشت.

انواع ماهیت:

1-ماهیت بدهکار: افزایش در سمت بدهکار و کاهش در سمت بستانکار ثبت میشود و مانده آن حساب همیشه بدهکار یا صفر است حسابهایی که ماهیت بدهکار دارند شامل گروه دارایی ها و هزینه ها میباشد.

2-ماهیت بستانکار: افزایش در سمت بستانکار و کاهش در سمت بدهکار ثبت میگردد .و مانده همیشه بساتکار یا صفر خواهد بود.حسابهایی که ماهیت بستانکار دارند شامل گروه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و درآمدها می باشند.

3- ماهیت دوگانه (بد/بس): ماهیتی است که افزایش و کاهش یک رویداد در دو سمت بد/بس امکان دارد و ثبت آن صحیح میباشد و مانده در پایان دوره مالی میتواند بدهکار یا بستانکار در صورت های مالی گزارش شود . برای روشن شدن این موضوع لازم است به حساب جاری شرکا که این ماهیت را دارد اشاره می نمایم

ثبت الف )واریز وجه توسط یکی از شرکا به حساب شرکت

بانک (بدهکار ) جاری شرکا (بستانکار)

ثبت ب) برداشت توسط یکی دیگر از شرکا از حساب شرکت

جاری شرکا (بدهکار) بانک (بستانکار)

در هر دو ثبت دیدیم حساب جاری شرکا افزایش پیدا کرد اما هر بار در یک سمت

4-ماهیت خنثی (بدون ماهیت):این نوع حسابها صرفاً حسابهای گزارشی هستند و دارای سه ویژگی هستند

1- در صورت های مالی اساسی گزارش نمیشوند.

2- ثبت آنها در نزد پذیرنده و دهنده یکی میباشد.

3- طرف ثبت هیچ حساب مالی قرار نمیگیرند.

برای این ماهیت میتوان گروه حسابهای انتظامی را بیان نمودبرچسب ها : ماهیت , بدهکار , بستانکار , ماهیت حساب ,

نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )