تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

موارد معاف از بیمه و مالیات

بر اساس مفاد بخش "د" بخشنامه 1/11 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی (موضوع اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی)، کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود به استثنای وجود پرداختی بابت:

بازخریدی مرخصی ،

 کمک عائله مندی (حق اولاد حداکثر دو فرزند) ،

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ،

حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ،

پاداش ، پاداش افزایش تولید (آکورد ، کارانه و بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی ، عیدی و بن کارگری ،

کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری ،

حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق) ،

خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات) ،

حق الزحمه امام جماعت و ...

حق حضور در جلسات هیات مدیره

مشمول حق بیمه می باشد . البته ذکر این نکته ضروری است که پرداخت پاداش به کارکنان معمولاً به صورت موردی و یا بر اساس کارکرد (نظیر آکورد ، کارانه و بهره وری) بوده و می بایست متکی به اسناد و مدارک مثبته باشد . مزایای ثابت که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میشود ، هیچگاه به عنوان پاداش محسوب نشده و در صورت پرداخت ، مشمول حق بیمه می باشند .

 موضوع : موارد معاف از مالیات

فوق العاده مأموریت

سنوات خدمت کارکنان :

الف) اگر سنوات خدمت کارکنان در پایان مدت قرارداد پرداخت شود و کارمند با شرکت تسویه نماید ، مشمول مالیات نمی شود .

ب ) اگر پس از دریافت سنوات خدمت ، کارمند در شرکت حضور داشته باشد مشمول مالیات می گردد . که با رای دیوان عدالت اداری این مورد هم مشمول مالیات نمی گردد .

ج) دو هفتم حق بیمه سهم کارگرو بیمه تکمیلی معاف از مالیات است .برچسب ها : معافیت بیمه و مالیات ,

نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )