تبلیغات
حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی

برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی

تسهیلات مالی (وامها) دریافتی

اهداف رسیدگی

تعیین اینکه آیا:

1-  مانده تسهیلات مالی دریافتی در پایان دوره و هزینه های مربوطه به نحو صحیح در دفاتر ثبت شده است .

2- طبقه بندی ، شرح و نحوه افشاء مبالغ مندرج در صورتهای مالی صحیح است .

3- در مورد وثایق تسهیلات مالی دریافتی ، افشاء کافی صورت گرفته است .

برنامه رسیدگی وامها

1-اخذ صورت ریز وام‌های پرداختنی و انجام کنترل‌های اولیه

2- تهیه کار برگی برای هر یک از وام‌های پرداختنی حاوی اطلاعات زیر:

الف) نام منبع وام‌دهنده ( منبع تامین کننده تسهیلات) ، تاریخ دریافت ، تاریخ سررسید و تاریخ پرداخت

ب‌) مبلغ اصل وام دریافت شده یا مانده انتقال از سال قبل

ت) تعداد و مبلغ اقساط پرداخت‌شده طی دوره مورد رسیدگی

ث‌) مانده پایان دوره

ج‌.)نرخ سود تضمین‌شده کارمزد

ح‌) وثیقه‌های وام دریافت شده

خ‌) دوره و شرایط بازپرداخت وام به تفکیک اقساط

3- در مورد وام‌های دریافت شده در سال مورد رسیدگی ضمن کنترل مجوز دریافت وام مبالغ دریافت شده را با مندرجات قرارداد وام مطابقت داده و با بررسی اسناد و مدارک مثبته مانند رسید صندوق یا اعلامیه واریز به وجوه به حساب‌های بانکی شرکت صحت دریافت وام را کنترل نمایید.

4- صحت ثبت مبالغ اقساط بازپرداخت شده را از نظر نحوه محاسبه‌ای اصل و فرع وام کنترل نمایید.

 ارسال تأییدیه برای وام‌دهندگان .

5- صحت ثبت و تخصیص حساب را کنترل نمایید.

6- کنترل اقساط پرداخت شده با مفاد قرارداد

7- کنترل اسناد و مداذک مثبته مربوطبه پرداخت اقساط وام ( رسید دریافتی از وام دهنده)

8- کنترل صحت ثبت مبالغ پرداخت شده .

9- ارسال تائیدیه جهت وام دهندگان و درج اطلاعات دریافتی در پرونده ومطابقت با سوابق و تعیین مبلغ مغایرت احتمالی و پی گیری آن

10-   تداوم پرداخت به موقع اقساط در سال مالی بعد تا تاریخ رسیدگی را کنترل کنید.

11- بررسی صورت جلسات هیئت مدیره در ارتباط با تسهیلات جدید ( مجوز اخذ وام)

12- بررسی مبلغ سود تضمین شده دوره در صورتحساب سود و زیان و نیز کافی بودن مبلغ ذخیره منظور شده در حسابها.نویسنده: مهران نعمتی

.:: آخرین مطالب ::.

» حسابرسی داخلی ( سه شنبه 28 مرداد 1393 )
» حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» استانداردهای حسابرسی ( دوشنبه 20 مرداد 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- تسهیلات مالی (وامها) دریافتی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابها و اسناد پرداختنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-دارایی ثابت مشهود ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- موجودی کالا ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-حسابهای و اسناد دریافتنی ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه- سرمایه گذاریها ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» برنامه حسابرسی اقلام ترازنامه-وجوه نقد و بانک ( چهارشنبه 13 فروردین 1393 )
» تبریک سال نو ( یکشنبه 10 فروردین 1393 )
» حسابداری( فارسی-انگلیسی) ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» حسابرسی دولتی ( جمعه 2 اسفند 1392 )
» قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه ( شنبه 5 بهمن 1392 )